Borgerligt er andet end rådhus
Borgmesteren udnævner giftefogeder og angiver de retningslinier der skal arbejde under i aktuelle kommune.
Hermed ligger implicit en mulighed for store forskelle kommunerne imellem, og det er da også tilfældet når man ser rundt på de muligheder der tilbydes for opfyldelse af alternative vielsesoplevelser rundt om i de forskellige kommuner.
På friluftbadets 10 meter vippe
Borgmesteren tager sin beslutning ud fra Familiestyrelsens bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab – BEK nr. 1285 af 8/12 2006, der i § 15 står: “Vielsen foretages på det sted i kommunen, som kommunen har anvist hertil. Vielsesmyndigheden kan dog tillade, at vielsen foretages et andet sted end det anviste, dog ikke uden for kommunen.” (Sidste sætning nu ændret.)
Det er borgmesteren der sætter grænsen
Her er et hjørne hvor lige ret for alle borgere et sat ud af spillet. Først skal en borgmester bestemme over alle kommunens vielser. Skal de alle sammen skal foregå på hans kontor (rådhuset), eller vil han tillade sig selv, eller udnævnte giftefogeder, at lave udgående vielser – og efter hvilke retningslinier.
Herefter er brudeparrets evner til at overbevise eller overtale giftefogeden det bærende, hvis kommunen er udgående. Det er vores drøm om en uforglemmelig oplevelse til at starte vore ægteskab.
Læs under borgerlig vielse om vielse i andre kommuner.

Problemet kan anskueliggøres med et eksempel fra 2007.
Et par havde fået accept på en bryllupsceremoni på en strand hvor der selvfølgelig indgik en hest i standkanten og alt det der ellers kunne tilsættes så romantikken sprøjtede om kap med brændingens brusen.
Kort tid før den store dag oprandt, finder kommunen ud af, at strandarealet ligger 5-6 kilometer fra kommunegrænsen – på den gale side, dvs i en anden kommune. Der bestemmer en anden borgmester. Og han bestemmer at man bare har at komme op på rådhuset hvis man vil giftes.
Selv efter ændringen i 2014 hvor vielsesmyndigheden kan vie i en anden kommune, bestemmer den nye kommune om de vil tillade det. Så i ovenstående eksempel ville det ikke have ændret noget.

Det kan man altid have in mente når der er kommunevalg.

Selvfølgelig koster det
Hvis giftefogeden (måske borgmester eller viceborgmester) har godkendt at tage med på en ballonflyvning og foretage vielsen over byens tage, kan der naturligvis blive tale om betaling for den ekstra tid, for på det ekstraordinære tidspunkt og for den lange vej hjemmefra jvf. tidligere omtalte bekendtgørelse, BEK nr. 1285 af 8/12 2006, hvor der i § 22 står.
“Vielsen foretages uden udgift for parterne. Tillades vielse foretaget på et andet sted end normalt, jf. § 15, kan det dog kræves, at parterne betaler udgifterne i forbindelse hermed.”