Rådhusbryllup
På rådhuset er der som minimum mulighed for borgerligt bryllup hver lørdag fra kl. 9 – 12. I flere kommuner er der mulighed for frit at vælge mellem alle dage, bortset fra søndag.
Hovedparten af kommunerne i Danmark, anvender rådhuset som ramme om alle borgerlige bryllupper. Ofte anvendes byrådssalen som jo i det mindste står tomt lørdag formiddag og altid giver handlingen en ekstra substans som magtens centrum i kommunen – eller stedet med de endeløse diskussioner….
Samtidig er der her stole nok fra tilhørerpladserne så ceremonien (hvor kort den end måtte være), er oplevet i fællesskab.
Ægteskabsloven
 (Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning) § 27
“Vielsen foretages på det sted, kommunalbestyrelsen har anvist hertil. Borgmesteren kan dog tillade, at vielsen foretages et andet sted i kommunen.”
Det gamle rådhus i Ribe
Nogle kommuner kan have historisk eller romantiske vielsesteder der er meget populære at benytter. Det kan fx være Det gamle rådhus i Ebeltoft (Nu Ebeltoft museum med over 500 vielser i 2007) eller Det gamle rådhus i Ribe (med 911 vielser i 2007).
Andre kommuner skifter mellem et par adresser. Det kan være af nostalgiske årsager. Måske en tidligere kommunal anvendt adresse, der har mistet sin tidligere dominans på grund af diverse kommunalreformers flytten rundt med hele eller halve dele af den kommunale embedsstand. Eller måske har sammenlægninger givet et stort nyt rådhus der i romantisk henseende ikke kan hamle om med fortidens mindre enheder.
Det kan også være en service overfor borgerne, at der kan vælges mellem et par steder, ikke mindst i de store kommuner hvor afstanden også kan tale for et par alternative adresser til rådhuset. Dersværre ser det langt fra ud til at det største hensyn og de største valg og de største individuelle oplevelser ved borgerligt bryllup kan tilbydes i de største kommuner.
Og så er det gratis!
Borgerligt bryllup i Danmark på kommunens adresse koster ikke noget hvis brud eller gom er dansker. To gæster der besøger Danmark (måske Ribe) for at få et par borgerlige ord og en vielsesattest, må betale 500 kr.