Lidt af det sjove – her bagefter.


1888


Ballon-Bryllup i Amerika.
Bryllup i Luften!
Et ægte amerikansk Paafund.

Originale Brylluper er i Lag med at blive Mode i Amerika.
Det nyeste er Bryllup i Ballon, med efterfølgende Bryllupsrejse gennem Luften.
Vielsen foregik i Kæmpeballonen »Commonwealth« paa Rhode Island og overværedes af cirka 40.000 Mennesker. Saasnart Præsten havde lyst Velsignelsen over Mr. Davis og Miss Buckley, blev Tovene sluppet, og det unge Par gik til Vejrs i deres lille Privatgondol, der var anbragt under Ballonførerens Plads. Tilskuerne gav saa mange Brudegaver, at det unge Par fik nok til at sætte Bo for, da de atter vendte hjem fra deres originale Bryllupsrejse, der forresten nær var endt midt ude i en Sump, hvor Ballonen maatte lande.


1903


Bryllup i Løveburet.
Naar man kan tjene Penge til sin Bryllupsrejse ved at lade sig vie i et Løvebur, hvorfor skulde man saa ikke gøre det? Det er et ægte amerikansk Ræsonnement, og saaledes gik det til, at Arthur Andrassy og Charlotte Wiborg, som vort Billede viser det, ad denne usædvanlige Vej traadte ind i den hellige Ægtestand. Flere tusinde Mennesker overværede Scenen, der fandt Sted i den zoologiske Have i Boston. (Verden og Vi, 1. marts 1903)


1913


Paa Frederiksberg:
-Undskyld, vi vilde gerne giftes.
– Giftes? Værs’go’ – ind til Straffedommeren!

[Der var problemer med hvem der skulle foretage de kommunale vielser]


1918


“Hemmeligt” bryllup i Amerika.
Ogsaa i Amerika er de smarte Dagblade i den Grad ude efter fashionable Bryllupsreferater med Lynskud af de Optrædende, at det omsider er blevet Dollarsfyrsterne lidt for broget; man mener, at et Bryllup bør høre til de mere private Begivenheder og for at kunne gennemføre dette Program har man fundet paa ovenstaaende omstændelige, men effektive Indretning. Det er en overdækket Gang af Sejldug, der slutter sig tæt til Bryllupsrejsebilens Sengehimmeldekoration. Opfindelsen blev første Gang demonstreret i Praksis ved Mr. Morgans Datter, Janes, Bryllup i Lastington forleden. (Verden og Vi)


1923


Borgmester Kaper i Kappe som Giftefoged. (Blæksprutten)
Skal Kaper have Kappe paa som Giftefoged?
Den nye Ægteskabslov er fra Nytaar traadt i Kraft. Den nye borgerlige Vielses-Sal paa Raadhuset har Martin Nyrup, som havde saa mange muntre Indfald, da han byggede Raadhuset, udstyret paa den Maade, at han over Brudeparrets Indgangsdør til Borgmesterkontoret lod udføre i hvidt Stuk to næbbende Turtelduer under et Hjerte: Duerne har sat sig hver paa sin Side af en Rede med Æg. Men over Borgmester-Giftefogedens Hoved, lige for Øjnene af Brudeparret, finder man det samme Stukbillede, blot med den Forskel, at der i Reden ligger en hel Klynge af pippende Unger… Saa fint har Raadhusets Bygmester symboliseret Skriftens Ord: Vorder frugtbare –

Der diskuteres iøvrigt livligt, om man skal bevilge Borgmester Kaper en Kappe til at foretage Vielsen i.
– Det kan ikke forlanges, at jeg skal klæde mig om, naar der midt i Kontortiden kommer et Par, der skal vies. Men da Brudeparrene ofte er festklædt, synes jeg at en passende Dragt ogsaa er ønskelig for den, der foretager Vielsen. (Københavnerliv, 1923)